PERSBERICHT 11 mei 2016

fietsconferentie mooiKUST juni 2016

Bouwen aan de kust, ja of nee? Vaak is voor beide wat te zeggen. In juni fietsen de adviseurs ruimtelijke kwaliteit van mooiKUST langs de Nederlandse kust. Zij brengen de schoonheid en kwetsbaarheid van de kust in beeld. Van de start op 1 juni in Cadzand-Bad tot aan de finish op 29 juni in Delfzijl. Onderweg worden mensen geïnterviewd, die beroepshalve zorgen voor een mooie kust. Zo ontstaat een reeks inspirerende filmpjes, die de discussie voeden over bouwen aan de kust.

Een groep adviseurs ruimtelijke kwaliteit van mooiKUST fietst in juni elke woensdag een deel van de kust. Ze stoppen op plekken die opvallen of juist vanzelfsprekende schoonheid hebben. Dat kunnen ook beoogde bouwlocaties zijn. Stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, architectuurhistorici, bestuurders, ondernemers, bewoners en recreanten gaan in gesprek over de schoonheid en kwetsbaarheid van de Nederlandse kust in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

De discussie over bouwen aan de kust liep een paar maanden geleden flink op toen minister Schulz haar regierol wilde beëindigen. Veel mensen haalden de Belgische kust aan als slecht voorbeeld. Anderen zagen de duinen al volgroeien met huisjesparken. Er zijn duizenden handtekeningen verzameld om ‘de kust met rust te laten’. Maar hoe kun je nou over kwaliteit praten als je de kust niet volledig in beeld hebt ? De fietsconferentie mooiKUST brengt kennis en beelden samen op de meest bijzondere plekken aan de kust. Mooie bijkomstigheid: mooiKUST anticipeert al op de nieuwe manier van werken van de Omgevingswet.

De fietsconferentie mooiKUST is een uniek initiatief van Dorp Stad & Land, MOOI Noord-Holland, hûs en hiem en Libau. Allemaal organisaties die gemeenten adviseren over ruimtelijke kwaliteit. Op vijf woensdagen in juni wordt er gefietst: 1 juni Zeeland, 8 juni Zuid-Holland, 15 juni Noord-Holland, 22 juni Fryslân en 29 juni Groningen.

Wanneer de adviseurs uitgefietst zijn worden de filmpjes gepubliceerd. Via nieuwsbrieven en sociale media @mooiKUST kan iedereen mooiKUST volgen. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit ondersteunt mooiKUST met aandacht op de website www.ruimtelijkekwaliteit.nl.

Namens mooiKUST zijn de volgende adviseurs bereikbaar voor meer informatie:

Dorine van Hoogstraten (info@mooinoord-holland.nl, 072-5204459)

Martijn Oosterhuis (info@dorpstadenland.nl, 010-2809445)

Gerrit Boschloo (gboschloo@husenhiem.nl, 058-2337940)

Karin Peeters (info@libau.nl, 050-3126545)