Neem contact op

 

mooiKUST is een initiatief van vier regionale adviesorganisatie: Stichting Dorp, Stad & Land, Mooi Noord-Holland, Hus & Hiem en Libau.

Dorp, Stad & Land Dorp, Stad en Land is het aanspreekpunt voor de lokale overheid bij ontwikkelingen die gaan over de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.
Dorp, Stad en Land adviseert gemeenten over plannen en voorstellen die de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving beïnvloeden en veranderen.
Mooi Noord-Holland Mooi Noord-Holland is de onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie op gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. Deskundig adviseur, creatief meedenker, procesbegeleider en grossier in ruimtelijke kennis.
Mooi Noord-Holland heeft ook een eigen mooiKUST-pagina, zie: http://www.mooinoord-holland.nl/fietsconferentie-mooikust/
Hus en hiem De bouwkunstige schoonheid van Fryslân bevorderen. Dat is wat de professionele adviseurs van hûs en hiem sinds 1925 drijft. Tegenwoordig leveren zij aan 23 Friese gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit.
Libau Libau is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. De organisatie is in 1928 opgericht als provinciale schoonheidscommissie en in de loop der jaren getransformeerd en verbreed tot de huidige organisatie. Zij ontleent haar huidige naam aan het pakhuis Libau, waarin het bureau is gehuisvest.