Weet je nog ? Vorig jaar rond deze tijd ontstond er ophef over de kwaliteit van de kust. Het bouwen aan de kust moest en zou stoppen, volgens een aantal natuur- en milieuorganisaties. De discussie over rood en groen werd vooral in de pers en in de politiek gevoerd. Reagerend daarop hebben wij toen mooiKUST […]

Lees verder →

Mooi, het Kustpact is verschenen. Overheden en maatschappelijke organisaties hebben elkaar gevonden in het streven naar een mooi Nederlands kustlandschap. Maar in het Kustpact mist de overkoepelende blik. Het pact knipt de kust op in zones, waarin vooral natuur beschermd wordt door een bouwverbod. Maar ‘de natuur’ is slechts deel van het overweldigende en grootschalige […]

Lees verder →

De discussie over bouwen aan de kust liep begin dit jaar hoog op toen Minister Schultz (Infrastructuur & Milieu) aankondigde de regierol van de rijksoverheid te willen overdragen aan gemeenten. Veel mensen haalden de Belgische kust aan als slecht voorbeeld. Anderen zagen de duinen al volgroeien met huisjesparken. Er zijn duizenden handtekeningen verzameld om ‘de […]

Lees verder →

mooiKUST De belangrijkste kwaliteit van de lange Nederlandse kustlijn is  dat hij publiek toegankelijk is. Je kunt te voet overal komen. En ook fietsend kom je een heel eind, hebben we gemerkt toen we onder de vlag van mooiKUST honderd kilometer fietsten langs de Noord-Hollandse stranden, duinen, zeedijken en een zeesluis. Dat is in andere […]

Lees verder →

MooiKUST brengt met dertig korte filmpjes de discussie rondom bouwen aan de kust in beeld. In deze filmpjes komen alle betrokkenen aan het woord: van landschapsarchitecten tot boeren. Dit geeft een genuanceerd beeld van de discussie én laat zien hoe mooi de Nederlandse kust eigenlijk is. Lees verder

Lees verder →

Voor de wind fietst een klein gezelschap langs de Groninger waddendijk. Van Lauwersoog naar Delfzijl. Het is de slotetappe van MooiKUST, de fietsconferentie over de ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Bijna 90.000 Nederlanders protesteerden begin dit jaar tegen het plan van minister Schulz om bouwen aan de kust toe te staan.  Mensen vreesden ‘Belgische […]

Lees verder →

Architecten, landschapskenners, stedenbouwkundigen en bestuurders fietsen woensdag langs de Friese kust tussen de Afsluitdijk bij Breezand en Lauwersoog. Ze doen dit in het kader van de fietsconferentie Mooi Kust. De deelnemers wordt gevraagd om onderweg de kwetsbaarheid en schoonheid van het IJsselmeer en de Waddenzee in beeld te brengen met foto’s en video’s. Het beeldmateriaal wordt gebruikt […]

Lees verder →