Weet je nog ? Vorig jaar rond deze tijd ontstond er ophef over de kwaliteit van de kust. Het bouwen aan de kust moest en zou stoppen, volgens een aantal natuur- en milieuorganisaties. De discussie over rood en groen werd vooral in de pers en in de politiek gevoerd. Reagerend daarop hebben wij toen mooiKUST in gang gezet. Een prettige, inhoudelijke samenwerking met drie collega-organisaties, die de kwaliteit van de kust van Nederland kennen. mooiKUST leverde naast 32 gefilmde verhalen, een schat aan informatie, inzichten, contacten en publiciteit op. Dus niet zo zwart-wit als de rood-groen discussie, maar puur ingezet om kwaliteit te duiden en te bevorderen.

Op 21 februari jl. is het Kustpact gesloten. Een convenant tussen 60 partijen, die allemaal een verantwoordelijkheid dragen in de kwaliteit van de kust. Dit Kustpact laat zien dat veel mensen een bescherming willen van de kwaliteit van de kust. Het Kustpact stelt de gemeenten en provincies de ambitie om gezamenlijk de kustkwaliteit in stand te houden. Dat is vervolgens nog een hele opgave. Het College van Rijksadviseurs (CRa) heeft de organisatoren van mooiKUST de kwalificaties toebedeeld om de kustgemeenten hiermee te helpen. In het advies van CRa is dat op deze manier verwoord:

“Voor de periodieke kritische reflectie en monitoring stel ik voor de expertise van de regionale welstandsorganisaties te gaan benutten. Met het initiatief mooiKUST hebben de vier bestaande regionale adviesorganisaties Stichting Dorp, Stad en Land, Mooi Noord-Holland, Hûs&Hiem en Libau zich overtuigend voor deze inzet gekwalificeerd. Zij adviseren de kustgemeenten en staan dus dicht bij de bouwpraktijk en kunnen daar snel een overzicht en een duiding van geven.”

Het fietsen van zoveel adviseurs in juni 2016 en de 32 filmpjes zijn niet het doel op zich, maar zijn goede middelen gebleken om aandacht te vestigen op de onafhankelijke, inhoudelijke adviesrol van commissies en kwaliteitsteams. Naar verwachting zullen ontwikkelingen aan de kust vaker met speciale intergemeentelijke kwaliteitsteams worden beoordeeld. Gesprekken over de kwaliteiten van de kust hebben wij ook het liefst op locatie, met de voeten in het zand.

 mooiKUST is met het verschijnen van het Kustpact erg actueel en blijft in beweging.

Het CRa advies over het Kustpact: https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/brieven/2017/02/21/cra-advies-kustpact

De mooiKUST filmpjes blijven te bekijken via www.mooiKUST.nl/video