mooiKUST is een beweging van adviseurs ruimtelijke kwaliteit van de Dorp Stad en Land, MOOI Noord-Holland, hus en hiem en Libau.
Deze beweging heeft letterlijk langs de hele Nederlandse kust gefietst om de ruimtelijke kwaliteit te zien en te bespreken. Van Cadzand-Bad tot Delfzijl.
In meer dan 30 filmpjes geeft mooiKUST een mooie bloemlezing van kwaliteiten die aan de kust bestaan en de manier waarop professionals daarmee werken.
In de interviews hebben wij iedereen gevraagd naar de kwaliteiten van plek, waar de druk vandaan komt en hoe in de toekomst aan de kust moet worden doorgewerkt.

De doelstelling van mooiKUST is om nuance aan te brengen in de discussie over wel/niet bouwen aan de kust.
Wij vinden de kust mooi. De kust is rijk, gevarieerd, kwetsbaar, puur en veranderlijk. Iedere plek verdient de juiste aandacht, onafhankelijk en deskundig.
Met deze filmpjes willen wij het werken aan kustpact, kustvisies, recreatievisies, omgevingsvisies en omgevingsplannen positief beïnvloeden.

Doorpraten over de kwaliteit van de kust ? Neem gerust contact met ons op.